CÁC PHÒNG GAME ĐÃ THI CÔNG

Ngọc Khoa xin giới thiệt các phòng game đã thi công !

11377072_10203060460312314_5290433798685401458_n
1. Net Clip                                                    11.Net Clip 2 45pc

2. Net Garena                                              12.Net Speed 50pc

3. Net Master                                               13.GC Skynet II 30pc

4. Net Nhỏ Hạnh                                         14.Net TyTy 20pc

5. GC Đình Dũng                                       15.Cyber B&B ( vip) 

6. Game Center Skynet 1                          16.Cyber Ngọc Khoa

7. GC Ngọc Khoa                                       17.Cyber TK (Tam Kỳ)

8.Game Zone – Cực VIP                           18.MC ESPORTS (Tam Kỳ)

9.Cyber Galaxy – 66 Võ Văn Tần            19.Net Sinh Viên

10.Cyber Galaxy 16-18 Nguyễn Thị Định (vip)        20. GC LEGENDS ( VIP )

 

21. BOSS GAMING 70PC (VIP)